Iako službeno ne postoji inicijativa za povećanje PDV-a, u javnosti se špekulira da bi mogao biti povećan na 19 posto. Javnost se pita je li moguće povećanje PDV-a i koliko je ono ekonomski opravdano.

U Upravi za indirektno oporezivanje ističu da su u Nacrtu zakona koji su pripremili za državni parlament ostavili jedinstvenu stopu PDV-a od 17 posto, kao i nultu stopu na izvoz. Smatraju i da je postojeći sustav jedinstvene stope, koja nije visoka, najbolji model za Bosnu i Hercegovinu, ali da će postupiti onako kako zakonodavac kaže.

Uprava za indirektno oporezivanje će primjenjivati onakvo zakonsko rješenje kako bude na kraju usvojeno u Parlamentu BiH. U slučaju uvođenja više stopa bilo bi potrebno vrijeme od minimalno šest mjeseci da Uprava bude u potpunosti spremna. To podrazumjeva izmjenu porezne aplikacije i dodatne obuke. To vrijeme je potrebno i poreznim obveznicima koji će morati prilagoditi svoja softverska rješenja koja prate njihov rad.

S formiranjem Vijeća ministara koje bi uskoro trebalo uslijediti ponovo se aktualizirala priča o povećanju PDV-a. Za je, uz određene uvjete, mandatar za sastav novog Vijea ministara.

ZORAN TEGELTIJA, novoimenovani predsjedatelj Vijeća ministara BiH