ZAKON O OBRTIMA I SRODNIM DJELATNOSTIMA („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/09 i 14/11).

Download file (208kb)
Already downloaded 498 times

ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/09).

Download file (174kb)
Already downloaded 468 times

ZAKON O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI FEDERACIJE BIH ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/2010 i 79/2017)

Download file (148kb)
Already downloaded 544 times

ZAKON O POREZU NA DOHODAK u (''Službene novine Federacije BiH'', br. 26/96, 27/97, 12/98, 29/00, 54/00, 16/01, 7/02, 27/02 i 6/04).

Download file (105kb)
Already downloaded 480 times

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (''Službene novine Federacije BiH'', broj: 81/15).

Download file (365kb)
Already downloaded 464 times

ZAKON O TURISTICKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU TURIZMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (“Službene novine Federacije BiH”, br. 19/96 i 28/03).

Download file (35kb)
Already downloaded 450 times

ZAKON O RADU (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18)

Download file (528kb)
Already downloaded 435 times