ZAKON O OBRTIMA I SRODNIM DJELATNOSTIMA („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/09 i 14/11).

Download file (208kb)
Already downloaded 524 times

ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/09).

Download file (174kb)
Already downloaded 490 times

ZAKON O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI FEDERACIJE BIH ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/2010 i 79/2017)

Download file (148kb)
Already downloaded 569 times

ZAKON O POREZU NA DOHODAK u (''Službene novine Federacije BiH'', br. 26/96, 27/97, 12/98, 29/00, 54/00, 16/01, 7/02, 27/02 i 6/04).

Download file (105kb)
Already downloaded 501 times

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (''Službene novine Federacije BiH'', broj: 81/15).

Download file (365kb)
Already downloaded 483 times

ZAKON O TURISTICKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU TURIZMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (“Službene novine Federacije BiH”, br. 19/96 i 28/03).

Download file (35kb)
Already downloaded 468 times

ZAKON O RADU (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18)

Download file (528kb)
Already downloaded 457 times

ZAKON O POREZU NA DOHODAK REPUBLIKE SRPSKE Službeni glasnik Republike Srpske broj: 60/15, 5/2016 - ispr. i 66/2018)

Download file (201kb)
Already downloaded 618 times

ZAKON O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016 i 66/2018)

 Download file (654kb)
Already downloaded 452 times

ZAKON O TURIZMU REPUBLIKE SRPSKE (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 45/17)

 Download file (337kb)
Already downloaded 460 times

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA REPUBLIKE SRPSKE ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017 i 82/2019)

Download file (455kb)
Already downloaded 575 times

ZAKON O TRGOVINI ("Sl. glasnik RS", br. 105/2019)

Download file (477kb)
Already downloaded 476 times

ZAKON O UGOSTITELjSTVU RS (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 45/17)

Download file (265kb)
Already downloaded 494 times

ZAKON O ZANATSKO-PREDUZETNIČKOJ DJELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 117/2011, 121/2012, 67/2013, 44/2016 i 84/2019)

Download file (520kb)
Already downloaded 486 times

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA ("Sl. list SFRJ", br. 29/1978, 39/1985, 45/1989 - odluka USJ i 57/1989, "Sl. list RBiH", br. 2/1992, 13/1993 i 13/1994 i "Sl. novine FBiH", br. 29/2003 i 42/2011).

Download file (1mb)
Already downloaded 519 times

 

ZAKON O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST BOSNE i HERCEGOVINE ("Službeni glasnik BiH", br. 9/2005, 35/2005, 100/2008 i 33/2017)

Download file (157kb)
Already downloaded 574 times

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA U BOSNI I HERCEGOVINI ("Službeni glasnik BiH", br. 25/2006 i 88/2015)

Download file (256kb)
Already downloaded 488 times