U Bosni i Hercegovini postoji deset registriranih kompanija koje se bave proizvodnjom piva, a najveća od njih, rangirana prema ukupnim prihodima u 2019. godini, je Banjalučka pivara Banja Luka. Banjalučka pivara je u 2019. godini imala ukupne prihode u iznosu od 48 miliona KM, a slijedi je Sarajevska pivara sa 35,7 miliona KM ukupnog prihoda.

Na trećem mjesu je Pivara Tuzla, koja je u 2019. godini imala ukupne prihode u iznosu od 31,1 milion KM, a ova je kompanija ujedno i najprofitabilniji proizvođača piva, s neto dobiti od 4,6 miliona KM.

Četvrta je Bihaćka pivovara, s 10 miliona KM prihoda, a na petom mejstu je mala Hercegovačka pivovara s 3 miliona KM prihoda. Preostale pivare su jako male, s prihodom manjim od 200 hiljada KM godišnje te s jedinim zaposlenim i veoma skromnoj proizvodnji.

 

Tabela: Osnovni pokazatelji poslovanja privrednih društva u obračunskom periodu preuzeti iz finansijskih izvještaja

Kompanija Ukupna aktiva Ukupni prihodi Neto profit
Banjalučka pivara Banja Luka 77.203.065 KM 48.067.380 KM - 1.250.716 KM
Sarajevska pivara Sarajevo 129.709.029 KM 35.778.678 KM 99.051 KM
Pivara Tuzla 39.703.205 KM 31.187.527 KM 4.622.196 KM
Bihaćka pivovara Bihać 40.674.961 KM 10.060.018 KM 37.469 KM
Hercegovačka pivovara Mostar 5.656.329 KM 3.427.705 KM 310.763 KM
Grudska pivovara Grude 24.268.189 KM 199.626 KM - 181.258 KM
PZ Gorštak Laktaši 58.542 KM 74.085 KM 2.251 KM
Humsko Trebinje 66.749 KM 31.393 KM - 30.909 KM
HB Trebinje 33.793 KM 10.000 KM 4.882 KM
4Tech Mostar 17.533 KM 2.670 KM - 193 KM

Napomena: Za tačnost podataka iz finansijskih izvještaja odgovorne su osobe koje prema zakonu predstavljaju društvo

U gornjoj tabeli nalaze se odabrani podaci preuzeti iz finansijskih izvještaja privrednog društva. Ako su podaci preuzeti iz nerevidiranog finansijskog izvještaja onda su podložni eventualnim promjenama nakon provedene revizije. Posebno skrećemo pažnju da ukupni prihodi i rashodi nisu isto što i prihodi i rashodi od poslovnih aktivnosti, kao da ni neto dobit ili gubitak nije isto što i dobit ili gubitak od poslovnih aktivnosti. KM je fiksno vezana za euro u omjeru 1 KM = 0,511292 euro.