U ovom članku se bavimo opisivanjem procesa registriranja samostalne djelatnosti obrta, a sam proces podijelili smo na 8 ključnih koraka koje je potrebno poduzeti kako bi se uspješno registrirao obrt.

Privredni subjekti principu mogu voditi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva (obavezno za pravna lica) ili po sistemu prostog knjigovodstva koji je propisan za samostalne poduzetnike. 

Prema Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima Federacije BiH, “obrt” jeste samostalno i trajno obavljanje dopuštenih i registrovanih privrednih djelatnosti u osnovnom, dopunskom ili dodatnom zanimanju, od strane fizičkih lica sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. 

Zakon o poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH (“Sl. glasnik BiH”, broj 50/08) je okvirni zakon koji uređuje ciljeve, principe i mehanizme za razvoj politika i strategija u poljoprivredi, strukturu i nadležnosti na svim nivoima vlasti, njihove uloge i veze, mehanizme monitoringa i evaluacije, te upravni inspekcijski nadzor.