Ugovor o autorskom djelu se potpisuje sa fizičkim licem za poslove koji su definisani Zakonom o autorskim i srodnim pravima BiH. Poslovi koje će obavljati fizičko lice angažovano po osnovu ugovora o autorskom djelu ne mogu biti poslovi „radnog mjesta“ niti poslovi koji imaju kontinuitet. Ukoliko se naknada po osnovu ugovora o autorskom djelu ugovori u bruto iznosu, to znači da će fizičko lice dobiti na tekući račun iznos bruto naknade umanjen za doprinos za zdravstveno osiguranje i porez na dohodak.