Društvo sa ograničenom odgovornošću (societe a responsabilite limitee, societa a responsabilita limitata, gesellschaft mit beschrankter haftung, private limited company, the closely held corporation) je privredno društvo u kome svaki član društva ima udio u osnvnom kapitalu društva, s tim da član društva ne odgovara za obaveze društva već samo snosi rizik poslovanja do visine unijetog uloga u društvo.

Kako smo već naveli u prethodnom članku o društvu sa ograničenom odgovornošću ili d.o.o, ukoliko želite privređivati i pokrenuti vlastiti biznis, jedna od najpogodnijih formi je upravo d.o.o.