Ovaj oblik prrivrednog društva reguliše Zakon o privrednim društvima FBiH (''Službene novine Federacije BiH'', broj: 81/15).

Dioničko društvo je društvo čiji je osnovni kapital podijeljen na dionice. Dionička društva mogu biti otvorena i zatvorena.